Wolnostojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej (BRI) rozumiany jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2  powierzchni działki.

Co potrzeba do zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę:

  • wniosek –  zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • mapa – lokalizacja obiektu
  •  rysunek lub szkic budynku – rzut, przekrój, wygląd elewacji z każdej strony

Zgłoszenia dokonujemy w:

  • starostwie powiatowym
  • urzędzie miasta na prawach powiatu

Zgłoszenie robót budowlanych należy złożyć przed ich rozpoczęciem.

Do robót budowlanych możesz przystąpić po 21 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia do właściwego urzędu, o ile ten urząd nie wniesie w ciągu tych 21 dni sprzeciwu. Termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczysz od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Urząd może, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych. Po wydaniu takiego zaświadczenia możesz od razu rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane.

 

Ważne! Zwróć uwagę, że urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że urząd nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie, żeby uznać sprzeciw za wniesiony. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd przyjął twoje zgłoszenie.

 

Zgłoszenie jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

 

Zadzwoń do nas